Statens reiseregulativ, innland

Bilgodtgjørelse etter statens satser

 

Yrkesreiser/tjenestereiser i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 6.

  For 2017 og 2016
Egen bil inntil 10 000 km kr 4,10 pr. km
Tillegg for arbeidstakere i Tromsø kr 0,10 pr. km 
Egen bil over 10 000 km kr 3,45 pr. km 
Tillegg for arbeidstakere i Tromsø kr 0,10 pr. km
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 pr. km 
Tillegg for frakt av utstyr og materiell kr 1,00 pr. km
Tillegg for hver passasjer kr 1,00 pr. km 
Elbil kr 4,20 pr. km 
Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95 pr. km 
Moped og motorsykkel under 125 ccm kr 2,00 pr. km

OBS! Fra 2016 er det forskjell mellom statens sats og Skattedirektoratets forskuddssats for bilgodtgjørelse. Utbetaling av bilgodtgjørelse etter statens sats må derfor splittes i en skattefri og en skattepliktig del.

 

Følgende satser for bilgodtgjørelse er trekkfrie: 

 

  2017  2016
Kjøring 0 - 10 000 km kr 3,50 pr. km kr 3,80 pr. km
Kjøring over 10 000 km kr 3,50 pr. km  kr 3,45 pr. km
De trekkfrie satsene gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere som har arbeidssted i Tromsø

Satser for diettgodtgjørelse på reise med overnatting

 

  For 2017 For 2016
Inntil 12 timer kr 0 kr 0
F.o.m. 12 timer kr 733 kr 710
6 timer over helt døgn kr 733 kr 710

Statens satser for diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge (kr 733) og utlandet (egne satser for det enkelte land), gjelder uavhengig av overnattingssted. Etter bestemmelsene i Forskrift til skattebetalingsloven § 5-6-12 (1) er imidlertid bare utbetaling inntil Skattedirektoratets forskuddssatser trekkfritt.

Benyttes annen innkvartering enn hotell på tjenestereiser med overnatting, vil følgende satser være trekkfrie:

  • Pensjonat, motell, hybel, brakke, leilighet mv. uten kokemuligheter kr 315 pr. døgn for 2017 (kr 307 for 2016)
  • Hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter eller privat kr 205 pr. døgn for 2017 (kr 200 for 2016)
  • (NB! Disse satsene er de samme både for innland og utland).

Diettgodtgjørelse på reiser innenlands uten overnatting

 

Statens satser for ulegitimert diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting innenlands:

  For 2017 For 2016
Inntil 6 timer kr 0 kr 0
F.o.m. 6 timer og t.o.m. 12 timer kr 289 kr 280
Over 12 timer kr 537 kr 520

Måltidstrekk i diettgodtgjørelse på innenlandsreiser

 

Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen, jf. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 9. Trekket foretas med følgende satser:

Reiser med overnatting

 

  For 2017 For 2016
Trekk for frokost: kr 146,60 (20 % av kr 733) kr 142 (20 % av kr 710)
Trekk for lunsj: kr 219,90 (30 % av kr 733) kr 213 (20 % av kr 710)
Trekk for middag: kr 366,50 (50 % av kr 733) kr 355 (50 % av kr 710)

Reiser uten overnatting

 

  For 2017 For 2016
Trekk for frokost ved reiser f.o.m. 6 t.o.m. 12 timer kr 57,80 (20 % av kr 289) kr 56 (20 % av kr 280)
Trekk for frokost ved reiser over 12 timer kr 107,40 (20 % av kr 537) kr 104 (20 % av kr 520)
Trekk for lunsj ved reiser f.o.m. 6 t.o.m. 12 timer kr 86,70 (30 % av kr 289) kr 84 (30 % av kr 280)
Trekk for lunsj ved reiser over 12 timer kr 161,10 (30 % av kr 537) kr 156 (30 % av kr 520)
Trekk for middag ved reiser f.o.m. 6 t.o.m. 12 timer kr 144,50 (50 % av kr 289) kr 140 (50 % av kr 280)
Trekk for middag ved reiser over 12 timer kr 268,50 (50 % av kr 537) kr 260 (50 % av kr 520)

Nattillegg på reiser innenlands

 

For 2017 og 2016: kr 430

Nattillegg skal dekke arbeidstakers ulegitimerte utgifter til losji på reiser med overnatting (for eksempel privat overnatting). Nattillegg etter statens satser utbetales når det er på det rene at arbeidstaker har overnattet (utenfor egen bolig), og når vedkommende ikke har fått tilbud om overnatting på hotell eller lignende.

Etter Særavtale for reiser innenlands § 10 kan det ikke utbetales nattillegg når arbeidsgiver holder tilfredsstillende losji, dvs. leilighet/hybel eller enerom tilknyttet dusj og vaskemuligheter. Det samme gjelder når arbeidsgiver har betalt billett som inkluderer soveplass (soveplassbillett, lugaravgift, "sleeper" m.v.) ved overnatting på tog, skip eller fly. Det kan heller ikke utbetales nattillegg når arbeidstaker mottar lønn for natten.